Házirend


 

tenisz logo

 

 Házirend 

Általános rendelkezés

A Postáslidó Sportcentrum (továbbiakban: Postáslidó) Üzemeltetője biztosítja vendégeinek kellemes időtöltését, hozzájárul zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodik a hatósági rendelkezések érvényesítéséről, ezen szabályok betartásáról és betartatásáról a Postáslidó területén.
Bérlettel rendelkező vagy alkalmi pályabérletet vásárló vendégeink a szolgáltatás igénybe vételével elfogadják és magukra illetve partnereikre nézve kötelező érvényűnek veszik a Postáslidó aktuális házirendjét, mely a bejáratoknál és a recepción olvasható. A bérletet vásárló vendégek a bérlet vásárlással azt is elfogadják, hogy a házirend megváltoztatásának jogát Üzemeltető fenntartja, az esetleges változások a bérletes jogviszonyra hatással nincsenek.
A vendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a létesítmény házirendjében foglalt előírásokat. A Postáslidón olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi vendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak. Amennyiben egy vendég a házirend előírásait felszólítás ellenére sem tartja be, bérlete vagy napijegye minden további kompenzáció nélkül érvényteleníthető, a vendég a Postáslidó elhagyására kötelezhető. A házirend be nem tartásából eredő károkért Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

Teniszpályák használata

Pályák, játékidő:
A klub négy salakos pályával várja a sportolni vágyókat.
A játék egész órakor kezdődik és óra 55 percig tart. A hátralévő 5 perc a pálya karbantartására-lehúzására szolgál, melyről a teniszpályát igénybe vevő bérlőnek kell gondoskodnia. A játék után a pályát, a pályákat elhatároló oszlopoknál található szőnyegekkel vagy kefékkel – hosszában kérjük lehúzni, majd a hálókat ugyanoda kérjük visszahelyezni.
Játékra várva a lefoglalt időpont előtt a teniszpályán tartózkodni nem lehet, bemenni legkorábban 5 perccel az óra megkezdése előtt lehet.
A pályák kizárólag teniszcipőben és megfelelő öltözékben használhatók.
A téli, fedett pályás szezonban a sátorban lévő hőmérsékleti cél: 14-16 °C – Ezen értékek a két teniszpálya között, 180 cm magasságba kihelyezett hőmérőn mérve értendők.
A pályákon és a sátorban kizárólag az edzők és a játékosok tartózkodhatnak.

Pályafoglalás, lemondás

Vendégeink a pályákat bérleti rendszerben vagy alkalmi pályabérlés keretében vehetik igénybe, foglalásra ill. lemondásra minden esetben személyesen, vagy telefonon keresztül intézhető.
Bérletes vendégeinknek
a pályafoglalásra csak teljes szezonra van lehetőség
a fixen lekötött pályákat a lefoglalt idő előtt legkevesebb 24 órával lehet lemondani.
Teniszpályáink egész évben üzemelnek, beleértve az ünnepnapokat is.
24 órán belüli lemondás, átruházás vagy módosítás esetén, vagy a le nem mondott óra lejátszottnak tekintendő.
A pályák játékra való esetleges alkalmatlanságát (pl.: eső) mindig a bérlő és üzemeltető közösen, a pályán döntik el.
Bárminemű elmaradt órát (esőnapok, lemondás, stb…) a szezon bérlet árából levonni nem lehet.
Alkalmi bérlőinknek
24 órán belüli lemondott, átruházott vagy módosított foglalás esetén a pálya díját alkalmi bérlőinknek felszámítjuk. Ugyanez érvényes az edzővel való játék esetén is.

Pótlás

Bérletes vendégeinknek
Technikai okok, vagy a lefoglalt időpontokat érintő rendezvények miatt elmaradó játékok pótlásáról a Postáslidó a bérlővel egyeztetetve gondoskodik. Az esetleges rendezvényekről a Postáslidó időben értesíti a bérlőket.
A vendégünk által időben visszamondott foglalások egy szezonban max. 4 alkalommal pótolhatóak.
Más idő és ársávban történő pótlás esetén a bérlés árkülönbözetét – a mindenkori bérletes árlista adott időszakra vonatkozó bérletes árait alapul véve – kell a bérlővel megfizettetni, elszámolni.
pótlásokra minden esetben az adott szezon végéig van csak lehetőség.
Alkalmi bérlőinknek
A pálya a lefoglalt idő előtt legkevesebb 24 órával térítésmentesen lemondható, a játék joga átruházható. vagy a foglalás időpontja módosítható.

Fizetés

Alkalmi pályabérlés:
A pályára lépés előtt a klubház recepciójánál kell jelentkezni a már lefoglalt, vagy az éppen üresen álló pálya elfoglalására.
A pálya aktuális ártáblázat szerinti díját a pályára lépés előtt kell kifizetni a recepción.
Minden megkezdett óra teljes órának minősül.
Bérletek:
Teljes szezonra szóló bérlet
A bérleti díj a Postáslidó vezetőségével egyeztetet módon fizetendő, a vendégünk által vállalt fizetési határidő figyelembe vételével.
Amennyiben vendégünk nem teljesíti a pálya bérlésére vonatkozó fizetési megállapodást, úgy foglalásai automatikusan elvesznek.
10 alkalomra szóló bérlet
A bérlet tíz alkalomra szól ugyanabban az idősávban. A bérlet díját annak kiváltásakor kell egy összegben megfizetni.
Pályabérlés edzővel:
A Postáslidó által szervezett edzővel történő egyéni vagy csoportos játékok edzői díját a mindenkori árlista tartalmazza. Ezen összegeket, a pálya díjával együtt a recepción kell befizetni.
Az előre kifizetett bérletek csak az adott szezonban vehetők igénybe.

Egyéb

A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használja.
Teniszoktatás csak a Vezetőség engedélyével folytatható. Oktatás iránti igényeket a Postáslidó vezetésével kérjük egyeztetni.
Kérjük vendégeinket, törekedjenek a tisztaság megőrzésére és a berendezési tárgyak állagának megóvására, óvják saját és sporttársaik testi épségét és ne zavarják mások játékát.
Az öltözőkben hagyott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalunk.
A házirend nem ismerete, senkit sem mentesít a szabályok betartása és azok megszegésének következményei alól.
A teniszcentrumot 10 év alatti gyermekek csak felügyelettel látogathatják.
A teniszpályákon (sátorban) a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
A teniszpályát igénybevevők (bérlők) egyetemleges felelősséggel tartoznak – partnereik tekintetében is – a teniszpálya, a fedett pálya (sátor) és a hozzá kapcsolódó helyiségek és berendezések rendeltetésszerű használatáért.
A baleseti és tűzvédelmi óvórendszabályokat a pályán, a klubházban és a kapcsolódó helyiségekben betartani és betartatni szíveskedjenek.

A Postáslidó által szervezett gyerekcsoportokra vonatkozó szabályok, információk

Fizetés legkésőbb az adott periódus első edzésén lehetséges.
Nincs lehetőség pótlásra, ha az edzés meg volt tartva.
Az ár létszámfüggő és havonta változhat – a csoport létszámával arányosan alakul a fizetendő összeg.
Speciális esetekben – pl.: ünnepnapok, iskolai szünet -, a szülők közösen egyeznek meg, hogy az óra elmaradjon-e.
Az óra különböző okok miatt elmaradhat – pl.: időjárás technikai probléma -, ilyen esetekben, az más időben lesz megtartva, de el nem veszik.
A gyermektanfolyam csoportok csak edző kíséretében foglalhatják el a pályát.

Jó sportolást, kellemes időtöltést kíván a Postáslidó vezetősége!

2014 | Cim:2000 Szentendre, Postás strand (Dunakorzó) (Pest megye) | Email: postaslido[kukac]postaslido.hu | Telefon: 70/4555-000
GPS:47° 40.38', 19° 4.819' | Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. | © Postáslidó Sportcentrum | Online marketing